5) Etrafa Güzel Veya Çekici Koku Salmaması

  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

Evinden dışarı çıkan kadınlarda aranan beşinci şart giydiği elbiseden çevreye parfüm veya koku nevinden bir şey salmamasıdır. Rasulullah’dan bize kadar ulaşan pek çok hadisi şerifte dışarı çıkan kadınların koku sürünmemelerinin gerektiğini görüyoruz. Senetleri sahih olan bu hadislerden bir kaç tanesini zikredelim.

1. Ebu Musa El Eşari diyor ki: Rasulullah Sallallahü Aleyhi Vessellem buyurdu:

"Hangi bir kadın ki koku sürünerek evinden dışarı çıkarsa ve kokusu (karşılaştığı kimselere) ulaşsın diye bir toplulukla karşılaşırsa o kadın zina etmiş olur."51

2. Sakif kabilesinden Zeyneb’in rivayetinde Efendimiz buyuruyor ki:

“Kadınlar sizden biriniz mescide çıktığı zaman koku sürünmesin."

3. Ebu Hüreyre’den Rasulullah buyuruyor ki:

“Hangi bir kadın buhur sürünürse yatsı namazında cemaatımızda hazır bulunmasın."

4. Musa bin Yesar Ebu Hüreyre'den anlatıyor:

(51) Bu hadisi Nesai 2. cildinin 283. sayfasında, Ebu Davud 2. cildinin 192. sayfasında, Tirmizi 4. cildinin 17. sayfasında, Hakim 2. cldinin 396. sayfasında, İmamı Ahmed 4. cildinin 400 ve 413 sayfalarında, İbni Huzeyme ve İbni Hıbban sahihlerinde kaydetmişlerdir.

- “Ey Cebbar’ın cariyesi camiyi mi ararsın?” Kadın.

- “Evet” dediğinde Ebu Hüreyre:

- “O yüzden mi koku süründün?” dedi. Kadın:

- “Evet” dedi. Ebu Hüreyre:

- “Git ve yıkan. Çünkü Rasulullah’dan işittiğimiz bir hadisi şerifte efendimiz şöyle buyuruyordu:

"Hangi bir kadın koku sürünerek camiye girerse evine dönüp yıkanıncaya kadar Allah namazını kabul etmez."52

Bu hadislerdeki istidlal ciheti umumidir. Koku sürünme çeşitli şekillerde olur; vücuda sürüldüğü gibi bazan da elbiselere sürülür. Bilhassa üçüncü hadiste adı geçen buhur en çok elbiselere sürülür ve bu hassasıyla bilinir.

Koku sürmeyi yasaklamanın gayesi açıkça meydandadır. Bilindiği gibi koku insan şehvetini tahrike vesile olan amillerdendir. Bu konuda bazı bilginler üstten giyilen elbisenin süsü ve şatafatı etraftan görülen zinet eşyalarının durumu ve erkeklere karışık olarak bulunmayı da aynı sınıfa girdirmişlerdir.53 "Fethül Bari"nin 2. cildinin 279. sayfasında İbni Dakik El-İyd şöyle der:

"Mescide giden kadınların koku sürünmelerinin haram olmasına sebep erkeklerin şehevi hislerini tahrike vesile olmasından dolayıdır."54

Mescide giderken, haram olan koku çarşıya, komşuya, pazara giderken de haramdır elbette. Hatta günah bakımından öbüründen daha da fazladır.

(52) Bu hadisi Beyhaki 3. cildinin 133 ve 246. sayfalarında İmamı Evzai yoluyla Musa bin Yessar’dan nakletmiştir. ibni Yessar Şayet Kulebinin kendisi ise şüphesiz ki isnat sahih olur. Çünkü onun Ebu Hüreyre’den de rivayetleri vardır. Şayet Ürdünlü Musa bin Yessar ise rivayet munkatı olur.

(53) Fethul Bari’nin 2. cildinin 279. sayfasına bakınız.

(54) Bu ibareyi Münavi "Feyzül Kadir" adlı eserinde Ebu Hureyre’den şerhederken nakletmiştir.

İbni Hacer El-Heytemi "Zevacir" adlı eserinin 2. cildinin 37. sayfasında şöyle demektedir:

“Kadının süslenerek, koku sürünerek evinden dışarı çıkması kocası müsaade etse de büyük günahlardandır."

Sonra hadislerde zikri geçen hükümler umumidir. Zaman ve mekan bakımından şumulü her yere ve her devreye ulaşır. Üçüncü hadisde yatsı namazının zikredilmesi, karanlığın basmış olması münasebetiyle fitne unsurunun daha çok olmasından dolayıdır. Yoksa yatsıdan başka zamanlarda caiz olması gibi bir vehme yer verilmemelidir.

"Aliyyül Kari"nin "Mirkat" adlı eserinin 2. cildinin 71. sayfasında şu rivayet zikredilir: "Açıkçası, hadisi şerifdeki nehyin yatsı vakine tahsis edilmesi karanlıktan ve yolların asude olmasından dolayıdır. Koku ise şehveti tahrik eder. Ve bu vakitte kadınlar fitneden kolayca emin olamazlar. Sabah ve akşam namazında ise durum bunun aksidir. Vakit oldukça aydınlıktır, daha önce de söylediğimiz gibi koku sürünmek mutlak şekilde kadınların camiye gelmesini engeller."55

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar