3) Giyilen Elbisenin Şeffaf Olmayıp Kalın Olması

  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

Elbisenin vücudu iyici örtebilmesi için şeffaf ve dar olması gerekir. Şeffaf olmamalıdır. Çünkü şeffaf elbise kadınların fitne ve zinet unsurlarını daha çok arttırır. Bunun için Rasulu kibriya aleyhisselatü vesselam buyuruyor:

"Ümmetimin son zamanlarında açık ve çıplak kadınlar bulunacaktır. Başlarındaki saçlarının kıvrımları develerin hörgücü gibi olacaktır. Siz onları lanetleyin. Çünkü onlar melun kadınlardır." Başka bir rivayette aynı hadise şu ibare de ilave edilmiştir.

"Onlar cennete giremezler. Cennetin kokusunu alamazlar. Onlara cennet kokusu şu kadar şu kadar fersah mesafeden ulaşır."[295]

İbni Abdulber'den:

"Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen elbiseler giyen kadınlara “Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar." buyurduğunu rivayet ediyor.”[295]

Ümmü Alkame diyor ki:

"Ebu Bekr’in oğlu Abdurrahman kızı Hafsa’nın Hz. Ayşe'nin yanına gelirken üzerinde sadece ince bir örtünün bulunduğunu, alnını onunla sardığını görmüştü. Hz. Ayşe ona kızarak dedi ki:

“Sen nur suresini okumadın mı? Allah'ın orda ne vahyettiğini bilmez misin? Sonra bir baş örtüsü isteyerek Hafsa’nın başını örttü.”[295]

Urve oğlu Hişam'dan:

"Zübeyr oğlu Müzir Irak’tan dönünce Ebu Bekir’in kızı Esma’ya "mürevi" ve "Kuhi" adı verilen bir elbise gönderdi. (Mürevi: Irakta Merv adlı bir şehirin adına nisbetle söylenilen bir kıyafet şeklidir. Kuhi ise: Horasanın Kuhistan bölgesinde örülen ve bu adla meşhur olan bir giyim şeklidir.) Hişam diyor ki: Hz. Esma o güzelim elbiseye eliyle şöyle bir dokunduktan sonra dedi ki: of, gönderin ona geri elbisesini. Münzir buna kırıldı ve Esma’ya dedi ki: Anacağım, o şeffaf değil neden reddedersin? Hz. Esma şöyle dedi: Şeffaf değilse bile vücut hatlarını belirtir ya."[295]

Ebu Seleme oğlu Abdullah'tan:

"Hattab oğlu Ömer Radıyallahü anh halka "Kubat" denilen bir elbise giymelerini emretti. Sonra sakın onları karılarınıza giydirmeyeseniz dedi. Adamın birisi Ey mü'minlerin emiri karım onu giyiniyordu. Ama evin içinde gördüm ki şeffaf değildi. Ömer dedi ki: Her ne kadar şeffaf değilse de vücud hatlarını belirtir." (Kubat kıptilerinin giydiği bir kıyafet şeklidir, İnce ve beyazımsı elbiselerden meydana gelir.)[295]

Bütün bu rivayetlerden anlaşılacağı gibi şeffaf ve vücut hatlarını belirten elbiselerin caiz olmayıp dinen yasak olduğu meydandadır. O yüzden Hazreti Ayşe radıyallahü anha buyuruyor:

"Hamar; saçı ve teni örten baş örtüsüdür."[295]

Şümeyse de şöyle diyor: "Hz. Ayşe’nin yanına vardığımda üzerinde ipekle karışık ve güzelce örülmüş bir cübbe gördüm. Başında baş örtüsü ve peçesi vardı. Baş örtüsü bir parça usfur renginde idi."[295]

Bütün bunlardan dolayı islam bilginleri kadınların avret mahallerini ve saçlarını belirmiyecek şekilde örtmelerini vacip olduğunu, bunun bol bir elbiseden veya sahtiyandan yahut da bunlara benzer şeylerden yapılmış olmasını şart koşmuşlardır. Vücudu belirten herhangi bir kıyafet caiz olmaz çünkü tesettür ancak vücudun bütünün örtülmesiyle hasıl olur.[295]

İbni Hacer El Heytemi "zevacir" adlı mühim eserinin birinci cildinin 127'inci sayfasında bu konu için hususi bir bab ayırmış, kadınların vücud hatlarını belirten ince elbiseler giymelerinin büyük günahlardan olduğunu zikretmiştir. En sonunda şöyle demektedir:

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar